About the Press

Syiah Kuala University Press, Unsyiah Press adalah sebuah penerbitan yang dijalankan ooleh UPT. Percetakan dan Penerbitan Universitas Syiah Kuala